Grozs
Kopā:
Atlaide:
Grozs
%

Privātuma politika

 • 1. Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādus personas datus apstrādā mūsu uzņēmumi: SIA “RIPPOL”, SIA “STELLA R” (turpmāk tekstā – “LAIKS”) šo personas datu apstrādes principiem, nolūku, apjomu, aizsardzību, dzēšanas kārtību, kā arī tiesībām, kas Jums ir pieejamas saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

  2. Mēs esam tiesīgi izmantot personas datus šajā privātuma politikā aprakstītajiem nolūkiem, kā arī citiem nolūkiem, par kuriem esam Jūs informējuši personas datu iegūšanas brīdī.

  Jūsu personas datus mēs varam nodot šādām saņēmēju kategorijām:

  Personas datu apstrādātājiem, kas mums sniedz noteiktus pakalpojumus, kas detalizētāk aprakstīti turpmākajās privātuma politikas sadaļās:

  a. apstrādātājs saņem no mums tikai tādu personas datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrētā uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai;

  b. apstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un neizmanto citiem mērķiem, kā arī nenodod Jūsu personas datus citām personām bez mūsu iepriekšējas piekrišanas;

  Mēs rūpējamies, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā, kā arī lai to apstrāde tiktu veikta atbilstoši piemērojamām tiesību normām un principiem.

   

  Lai nodrošinātu, ka personas datiem var piekļūt tikai tam pilnvarotas personas, kā arī novērstu personas datu neatļautu atklāšanu vai izmantošanu, mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras.

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt – Jūsu piekrišana, mūsu tiesiskas intereses vai personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai vai izpildei, vai arī tiesību normās paredzēto mūsu pienākumu izpildei.

   

  Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, Jums ir pieejamas vairākas tiesības, ko Jūs varat izmantot attiecībā uz Jūsu personas datiem. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums turpmāk šajā privātuma politikā norādītajos veidos.

  • Piekļuve Jūsu personas datiem
   Jums ir tiesības lūgt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, kas saistīti ar Jums.
  • Tiesības labot Jūsu personas datus
   Ja uzskatāt, ka mūsu apstrādātie personas dati par Jums nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši, Jums ir tiesības lūgt savus personas datus atjaunot vai izlabot.
  • Tiesības atsaukt savu piekrišanu
   Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt. 
   Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz elektroniskas informācijas par mūsu jaunumiem saņemšanu, Jūs varat veikt saņemtajā e-pastā norādītās darbības vai sazināties ar mums.
  • Tiesības prasīt izdzēst Jūsu personas datus
   Ja Jūs uzskatāt, ka mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem nolūkiem, kam tie tika iegūti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu un citos apstākļos, Jūs varat lūgt dzēst savus personas datus. 

  Ja Jums ir kādi jautājumi par mūsu veikto personas datu apstrādi vai vēlaties īstenot savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums šādos veidos:

  - sazināties ar mums pa e-pastu: [email protected]

  - sazināties ar mums pa pastu: Vaļņu iela 35, Rīga, Latvija, LV-1050

  Jūsu personas datus mēs varam nodot arī citiem uzņēmumiem – personas datu apstrādātājiem, lai nodrošinātu dažādu pakalpojumu izpildi (Laiksjewellery.lv interneta veikala pasūtījumu piegādei, ziņu nosūtīšana SMS vai e-pastā, u.c.).
  Mēs izmantojam tikai uzticamus partnerus – personas datu apstrādātājus, ar kuru starpniecību tiek nodrošināti tādi pakalpojumi kā elektronisko produktu izsniegšana, mārketinga piedāvājumu (ar SMS, e-pastu, pasta sūtījumu palīdzību, kurjera pakalpojumu palīdzību) nosūtīšana, u.c.

  Jūsu personas dati var tikt nodoti šādu kategoriju datu apstrādātājiem:
  - Pasta pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, DPD Latvija)
  - Mobilā un e-pasta mārketinga pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, Sales.lv);  
  - Valsts institūcijas (piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, nodokļu administrācijai, uzraudzības iestādēm un ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes u.c.);    
  - Citiem mūsu apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem.

  Personas datu veidi, apstrādes juridiskais pamatojums un mērķis
  Jūsu personas datus mēs vienmēr apstrādājam tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt, un tikai noteiktam mērķim.

  Mūsu elektronisko produktu vajadzībām pastāv šādi juridiskie pamatojumi:
  • Jūsu piekrišana – kad Jūs nepārprotami esat izteicis savu piekrišanu rakstveidā vai ar savām darbībām apstiprinājis šo piekrišanu. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kuru apstrādei esat nepārprotami piekritis;

  • mūsu likumīgās intereses – mēs esam ieinteresēti nodrošināt Jums pēc iespējas plašāku un pielāgotāku pakalpojumu klāstu un pieredzi. Atsevišķos gadījumos mēs esam tiesīgi arī aizstāvēt savas intereses, piemēram, ja esat iesniedzis kādu pretenziju pret mūsu pakalpojumiem vai to kvalitāti. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai;

  • līguma noslēgšana vai izpilde – ja plānojat iegādāties kādu preci no mums, Jūs ar mums slēdzat līgumu. Lai noslēgtu līgumu ar Jums, mums ir nepieciešami noteikti Jūsu personas dati. Tāpat Jūsu personas dati mums ir nepieciešami, lai mēs varētu izpildīt ar līgumu uzņemtās saistības, piemēram, piegādāt Jūsu iegādāto preci noteiktā adresē.

   

  Turpmāk varat iepazīties ar Jūsu personas datu apstrādes juridisko pamatojumu un mērķi:

  Laiksjewellery.lv interneta veikals

   

                                                 LAIKS Pastāvīgo Klientu programmas  vai Bonusuprogramma

  Personas dati

  Juridiskais pamatojums

  Apstrādes mērķis

  Vārds, uzvārds

  Likumīgās intereses

  Identifikācija: lai korekti veiktu personas reģistrēšanu programmā

  E-pasts

  Likumīgās intereses

  Piekļuves personas datiem nodrošināšana Jums, mūsu iespēja nodot Jums svarīgu ne-komerciāla rakstura informāciju. Lai Jums būtu iespēja veikt autorizētu saziņu ar mums.

  Jūsu piekrišana

  Lai nosūtītu speciālos piedāvājumus ja Jūs esat to izvēlējies.

  Mobilais tālrunis

  Likumīgās intereses

  Bonusuprogrammas Dalībnieka identifikācijai

  Jūsu piekrišana

  Lai nosūtītu speciālos piedāvājumus ja Jūs esat to izvēlējies.

   

   

  Interneta veikals Laiksjewellery.lv

  Personas dati

  Juridiskais pamatojums

  Apstrādes mērķis

  Pircēja vārds, uzvārds

  Distances līguma noslēgšana

  Identifikācija. Rēķina sagatavošana.

  Kontaktinformācija (e-pasts, telefons)

  Distances  līguma izpilde

  Saziņa. Lai informētu par pasūtījuma statusu, operatīvi precizētu pasūtījuma detaļas.
  E-pasts var tikt izmantots reģistrēta lietotāja izveidei. 

  E-pasts

  Jūsu piekrišana

  Lai nosūtītu piedāvājumus no Laiksjewellery.lv interneta veikala.

  Saņēmēja vārds, uzvārds

  Distances  līguma izpilde

  Identifikācija. Ja saņēmējs ir cita persona nekā pircējs, kurai pircējs ir norādījis piegādāt pasūtījumu.

  Piegādes adrese

  Distances līguma izpilde

  Pasūtījuma piegādes nodrošināšana, ja Jūs esat izvēlējies piegādes pakalpojumu. 

  Pasūtījuma dati

  Likumīgās intereses

  Statistikai un mūsu likumīgo interešu aizsardzībai (piemēram, pierādījumu nodrošināšanai).

   

  Servisa centrs Laiks

  Klienta vārds, uzvārds

  Likumīgās intereses

  Identifikācija.

  Kontaktinformācija (e-pasts, telefons)

  Likumīgās intereses

  Saziņai ar klientu. Lai operatīvi informētu par remonta statusu.