Grozs
Kopā:
Atlaide:
Grozs
%

Lojalitātes programma

 •  LAIKS Pastāvīgo Klientu programmas lietošanas noteikumi


   
  Pastāvīgo klientu atlaižu kartes sistēma:
  150.00 EUR - 999.99 EUR - 5% atlaide,
  1000 EUR – 2799.99 EUR – 7% atlaide,
  2800.00 EUR – 4299.99 EUR – 10% atlaide,
  4300.00 EUR – 9999.99 EUR – 15% atlaide,
  10000.00 EUR – un vairāk – 20% atlaide.
   

   
  1. LAIKS Pastāvīgo Klientu programmas vai Bonusuprogramma – LAIKS izveidota sistēma, saskaņā ar kuru Bonusuprogrammas Dalībniekam ir tiesības atbilstoši noteikumiem saņemt atlaidi, izdarot pirkumus visos LAIKS veikalos Latvijā.
  2. Dalībnieks–Bonusuprogrammas dalībnieks – rīcībspējīga fiziska persona vai juridiskas personas pārstāvis, kas ir reģistrēts Bonusuprogrammas Dalībnieku datu bāzē.
  3. Konts–Dalībnieka Anketā norādītais telefonanumurs, kas ir reģistrēts Bonusuprogrammas Dalībnieku datu bāzē, lai identificētu Dalībnieku, un kuram tiek piesaistīti Bonusa punkti un piešķirts atlaides apmērs.

   

  Bonusuprogrammas lietošanas noteikumi

  1. Bonusa programmai var pieteikties visos veikalos “Laiks” veicot pirkumu vismaz 150.00 € vērtībā un aizpildot anketu atbilstoši anketā norādītajām prasībām.
  2. LAIKS vienpersoniski, bez iepriekšēja brīdinājuma ir tiesīgs izbeigt Bonusu programmu un/vai mainīti šos Bonusuprogrammas lietošanas noteikumus, izmaiņas publicējos mājas lapā laiksjewellery.lv un arī izvietot tos LAIKS veikalos.
  3. Bonusuprogrammas noteikumu grozījumi ir saistoši visiem Bonusuprogrammas dalībniekiem ar brīdi, kad LAIKS ir publicējis mājas lapā laiksjewellery.lv.
  4. Dalībnieks nav tiesīgs deleģēt citu personu, lai pieteiktos Bonusuprogrammai vai, lai izņemtu Balvas vai saņemtu atlaides vai citus labumus, ko piešķir Bonusuprogramma.
  5. LAIKS nav atbildīgs par Bonusu programmas darbības laikā neiegūto peļņu, radītiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas Dalībniekam vai trešajām personām varētu rasties vai ir radušies.
  6. LAIKS pārstāvis patur tiesības vienpersoniski atteikt dalību Bonusuprogrammāvai atteikties izsniegt Balvu, vai piešķirt atlaidi, vai dzēst Dalībnieku no datu bāzes un slēgt viņa Kontu, ja potenciālais vai esošais Dalībnieks nav aizpildījis Anketu atbilstoši tās prasībām, nevar uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu, nevar nosaukt LAIKS pārstāvim telefona numuru, kuru norādījis Anketā vai nav ievērojis citus šajos noteikumos minētus nosacījumus.
  7. Ja Dalībnieka Kontā 42 mēnešus pēc kārtas nav reģistrēti jauni pirkumi, uzkrātā, personīgā atlaide tiks samazināta – līdz 0%, bet var sākt uzkrāšanas procesu no jauna, veicot pasūtījumus veikalos LAIKS vai Internet veikalā.
  7.1. Ja Dalībnieka Kontā 67 mēnešus pēc kārtas nav reģistrēti jauni pirkumi, Dalībnieks tiks izņemts no Lojalitātes programmas, bet atsākt uzkrāšanas procesu no jauna, var aizpildot anketu un veikt pasūtījumu uz minimālo summu sākot no 150 Eiro.
  8. Bonusa programmas atlaide nesummējas ar citiem "LAIKS" piedāvātiem atlaidēm / īpašajiem piedāvājumiem.


     

  Personas datu aizsardzība

  1. LAIKS apstrādā personas datus saskaņā ar Latvijā pašlaik spēkā esošajiem tiesību aktiem.
  2. LAIKS apņemas ievērot konfidencialitāti un garantē personas datu drošību un to, ka personas dati tiks izmantoti Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā un šajos noteikumos norādītajā kārtībā.
  3. LAIKS ir tiesīgs veikt Dalībnieku datu apstrādi, ciktāl tas ir vajadzīgs šo noteikumu izpildei, Bonusuprogrammas Dalībnieku datu bāzesuzturēšanai un darbībai. LAIKS patur tiesības uzturēt un apstādāt Bonusuprogrammas Dalībnieka sniegtos datus un reģistrēto pirkumu informāciju šādiem mērķiem: A)Bonusuprogrammas Dalībnieka identifikācijai; B)pārdošanas statistikas veidošanai; C)Dalībnieka informēšanai par tirdzniecības aktivitātēm un piedāvājumiem, ka Dalībnieks tam ir piekritis Anketā; D)Dalībnieka informēšanai par izmaiņām vai paziņojumiem Bonusuprogrammāun šajos noteikumos.
  4. Bonusuprogrammas Dalībnieks, piekrīt, ka LAIKS ir tiesīgs nodot Dalībnieku datu bāzi uzturēšanas un operēšanas funkcijas citiem lietotāju datu sistēmas uzturētājiem un operatoriem bez Bonusuprogrammas Dalībnieka piekrišanas.
  5. Bonusuprogrammas Dalībnieks, piekrīt, ka LAIKS izmanto Dalībnieka personas datus administrēšanas un tiešāmārketinga mērķiem, kā arī apliecina vai neapliecina savu piekrišanu saņemt informāciju par Bonusuprogrammas piedāvājumiem.
  6. Dalībniekam ir tiesības atteikties no informācijas saņemšanas, vēršoties pie LAIKS (nosūtot attiecīgu, rakstisku iesniegumu uz adresi Vaļņu 35, Rīgā, vai arī nosūtot e-pastu uz adresi [email protected]).
  7. Ja Dalībnieks atsakās no informācijas saņemšanas e-pastā, LAIKS patur tiesības izmantot Dalībnieka e-pastu un/vai telefona numuru, lai sazinātos ar viņu par Bonusuprogrammu vai par ar sadarbību saistītos jautājumos.
  8. Noteikumu pārkāpuma gadījumā LAIKS ir tiesīgs anulēt attiecīgā klienta Pastāvīgā Klienta statusu.